Garantija

Garantija un prasībām neatbilstošās produkcijas atgriešana

 • Atbilstoši likuma prasībām, klientam ir tiesības izvirzīt pretenziju divu gadu laikā no preces saņemšanas brīža. Tai skaitā ir paredzams, ka noteikumiem neatbilstošās preces, kas tiek konstatētas sešu mēnešu laikā no preces nodošanas pircējam, ir bijušas defektētas jau preces nodošanas brīdī, bet defekta raksturs ir jānosaka pārdevējam.
 • Lietotas preces, pat viegli netīras preces vai priekšmeti, kas ir bojāti nepareizas apstrādes/lietošanas dēļ, var netikt pieņemti atgriešanai.
 • Atgādinām, ka likuma «Par patērētāju tiesību aizsardzību» normas neattiecas uz pirkumiem, kurus veikušas juridiskās personas.
 • Ja Preci iegādājas Juridiska persona vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību un Preci iegādājas ar mērķi lietot to saimnieciskajā darbībā, tad Garantija ir spēkā 12 mēnešus no Preces saņemšanas datuma vai ražotāja noteiktā garantija.
 • Ja defektam ir tehnoloģisks raksturs, tad klients var pieprasīt veikt ražojuma remontu, bet remonta neiespējamības vai neefektivitātes gadījumā - tā nomaiņu. Ja ražojumu var salabot, tad klientam nav tiesības pieprasīt veikt tā nomaiņu, jo tas pārdevējam radīs neatbilstošus tēriņus.
 • Klients var pieprasīt naudas atgriešanu tikai tajā gadījumā, ja nomaiņa ir kļuvusi neiespējama saprātīgā termiņā, ja nav piemērota un atbilstoša ražojuma.
 • Defekta konstatēšanas gadījumā, klients apņemas par problēmu informēt Jahipaun SIA, rakstot uz elektronisko adresi info@jahipaun.lv, pievienojot aprakstu, attiecībā par to, kad un kur defekts ir ticis konstatēts vai arī parādījies, kā arī, ja, iespējams, pievienojot defekta fotoattēlu.

Naudas atgriešanas garantija

 • Ja interneta veikalā iegādātā prece kaut kāda iemesla dēļ nav piemērota vai neatbilst jūsu vēlmē, tad jums ir tiesības to atgriezt 14 darba dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
 • Iegādātā prece nedrīkst tikt atgriezta, ja pasūtītais ražojums ir ticis izgatavots saskaņā ar pasūtītāja personīgajām vēlmēm vai arī saskaņā ar pasūtītāju noteiktajiem noteikumiem (piemēram, personīga prece).
 • Ražojuma atgriešanas nolūkā ir jāraksta uz e-pastu: info@jahipaun.lv.
 • Atgriežamajai precei ir jābūt nelietotai, pilnā komplektācijā un iepakotai oriģinālajā ražotāja iepakojumā. Atgrieztajai precei ir jāpievieno preču apmaksas rēķins.
 • Nauda par precēm tiek ieskaitīta jūsu bankas kontā 14 darbadienu laikā no preču atgriešanas brīža (tām ienākot Jahipaun noliktavā).
 • Transportēšanas izmaksas, kas ir saistītas ar preču atgriešanu, uzņemas pircējs.
 • Ja atgriešanai paredzētā prece neatbilst pasūtītajai, tad ar to saistītos izdevumus uzņemas pārdevējs.

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

 • Ražojuma ir fiziska rakstura bojājumi, vai arī ar tas netika korekti lietots, gadījumā, ja ir bijuši pārkāpumi saskaņā ar rakstīto ekspluatācijas rokasgrāmatā, vai arī saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem, ja ražojums tika izmantots nepienācīgā veidā
 •  ja tika veikts mēģinājums veikt pašam ražojuma remontu.
 • Ja sērijas numurs vai ražojuma numurs nav izlasāms
 • Garantija nav attiecināma uz ražojuma vai tā detaļu dabisko nolietošanos
 • Atgādinām, ka likuma «Par patērētāju tiesību aizsardzību» normas neattiecas uz pirkumiem, kurus veikušas juridiskās personas.
 • Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem)! Iekārtu akumulatori, strāvas (barošanas) adapteri, dzesēšanas sistēmas, kā arī komplektā pievienotie aksesuāri - austiņas, tālvadības pultis, vadi datu pārnešanai (USB), uzlādes iekārtas, utt.

Jahipaun interneta veikalā iegādātais preču garantijas sertifikāts ir rēķina oriģināls. Rēķina oriģināls klientam tiek nosūtīts kopā ar sūtījumu. Noteikti to saglabājiet!